Kontakt

E-post: info@foretagsakademin.se
Telefon: 076-543 89 85
Telefontider: 9-11 och 13-15


Om oss

Fremia är en arbetsgivarförening som främst representerar företag inom kooperation, civilsamhälle, idéburen välfärd, samhällsnytta samt medarbetar- eller partnerägda verksamheter. Med 5 300 medlemmar som tillsammans har 150 000 anställda, erbjuder Fremia ett brett spektrum av tjänster, inklusive arbetsrättslig juridik och intressepolitik. Fremia bildades den 1 januari 2021 genom en fusion av KFO och IDEA.

Famna är riksorganisationen för idéburen välfärd. Famnas uppdrag är att synliggöra idéburen välfärd, att förbättra förutsättningarna för att bedriva idéburna verksamheter och att bidra till utveckling och tillväxt av den idéburna sektorn. Föreningen grundades för 20 år sedan och har idag drygt 100 medlemmar som bedriver såväl skattefinansierade välfärdstjänster på uppdrag av det offentliga som egenfinansierade välfärdstjänster för att fylla gliporna i välfärden och människors akuta behov. Tillsammans bedriver Famnas medlemmar hundratals verksamheter runt om i Sverige och omsätter ca 9 miljarder kronor och anställer cirka 9 800 individer.

Unionen är fackförbundet för alla tjänstemän i det privata arbetslivet. Unionen har 690 000 medlemmar, på ungefär 88 000 arbetsplatser.

Företagsakademin har under de senaste 15 åren genomfört stora kompetensutvecklingsprojekt. Vi hjälper organisationer att genomföra hela processen kopplat till ESF-projekt, från projektansökan till att rigga och genomföra hela projektet.

Vi som jobbar i projektet

Carolina Björklund
Carolina Björklund
Projektledare
Rebecca Riley
Rebecca Riley
Bitr. Projektledare
Anna
Anna Simon
Utbildningsadministratör
Bild Ghazal
Ghazal Ahocheshm
Administratör
Sara Ångman
Sara Ångman
Administratör
20231123_201348743_iOS
Love Lind
Företrädare Fremia
Aleks
Aleksandra Wasso
Företrädare Famna
20231123_201723885_iOS
Peter Tai Christensen
Företrädare Unionen