Vanliga frågor och svar

Nedan finner du svar på de vanligaste frågorna. Får du ej svar på din fråga är du välkommen att kontakta oss.


Hur länge pågår projektet?
Projektet pågår fram till 31 december 2026. Dock kan utbildningar genomföras fram till 31 oktober 2026.

Läs gärna mer om projektet här.

Hur många utbildningar får man gå?
Man får en utbildning per anställd oavsett längd på kursen. Är ni t ex. 20 anställda har ni alltså 20 utbildningar till förfogande. Utöver detta får organisationen en verksamhetsintern utbildning som genomförs på plats hos organisationen.

Kan medarbetare som inte bor i Stockholms län delta?

Medarbetare kan bo någon annanstans i landet men behöver ha sin anställning i Stockholms län för att kunna delta i projektet.

Vad kostar det att delta i projektet?
Vi tar ut en administrativ avgift i projektet. Detta är en engångkostnad som organisationen betalar och kan ses som en form av committmentavgift. Hur stor denna avgift är beror på hur många medarbetare organisationen har:
1-9 medarbetare betalar 1500 kr i en administrativ avgift.
10-29 medarbetare betalar 3000 kr i en administrativ avgift
30-49 medarbetare betalar 5000 kr
Över 49 medarbetare betalar 8000 kr

Hur bokar man kurs?
När ni har genomfört de första stegen (lämnat in blanketter, genomfört Förberedande workshop och besvarat enkät/behovsanalys) kan ni boka kurs via er medlemssida. Ni är såklart också alltid välkomna att kontakta oss för hjälp!

Finns kurser eller enkät på engelska?
Nej, tyvärr är alla utbildningar och enkäten på svenska.

Vilka ska genomföra enkäten?
De medarbetare som är tänkta att delta i kompetensutveckling ska delta i enkäten.

Hur lång tid tar det från att enkät skickas ut till att vi får rapporten?

Ca 1-2 veckor.

Är utbildningarna på plats eller online?
Merparten av utbildningarna genomförs i kurslokal men utbildningarna. De utbildningar som genomförs online är märkta med "online".

Får volontärer gå utbildning?
För att gå utbildning ska man ha sin huvudsakliga sysselsättning i organisationen.

Får medarbetare som inte är stationerade i Stockholm gå utbildning?
Ja, men organisationen ska ha en verksamhet stationerad i Stockholmsområdet. Har kontoret på annan ort ett eget organisationsnummer för verksamheten så måste de också anmäla sig till projektet och genomföra workshop.

När får vi veta om vår organisation omfattas av statsstödsreglerna?
När vi fått er intresseanmälan gör ESF en bedömning för att säkerställa om organisationen är skyldig att fylla i Intyg för statsstöd. Denna bedömning tar ungefär 1 vecka.

Jag är inloggad men ser ingen Boka-knapp

Ni kan ha fått tillgång att logga in på medlemssidan, men ännu inte fått tillgång att Boka kurser. Detta kan bero på att vi saknar information från er, t ex. Samarbetsavtal eller att medarbetare inte finns registrerade på er medlemssida. Det kan också vara så att ni redan gått alla de kurser ni varit berättigade till. Kontakta oss så hjälper vi er!

Deltagaren jag vill boka finns inte att välja i rullistan

Det här kan bero på att deltagaren saknas i vårt system eller så saknar vi deltagarens personnummer.

Vad kostar det att delta i projektet?
Organisationen betalar en administrationsavgift baserat på antalet anställda. Detta är en engångsavgift och betalas endast en gång. Därefter finansieras varje kurs, som har ett marknadsvärde på 20 000 kr, av ESF-rådet.

Eventuell kostnad för konferenspaket kan tillkomma till varje kursdag. Du ser denna kostnad vid bokningstillfället och då beskrivet som ”Ditt pris”.

Hur går ansökan till?
Organisationen anmäler sig till projektet genom att göra en intresseanmälan. Kontaktpersonen får då ett välkomstmail med information och blanketter om hur ni går vidare. För att säkerställa att organisationen inte omfattas av statsstödsregler görs en bedömning av ESF. Denna bedömning tar ca 1 vecka.

Vilka villkor finns för att kunna delta?

  • Organisationer som tillhör idéburen sektor och civilsamhälle och har sin verksamhet i Stockholms län
  • Om organisationen faller inom ramen för statsstöd ska ej mer än 300 000 EURO i statsstöd ha mottagits under de senaste tre åren

*Projektet omfattas av EU:s regler om statsstöd enligt bestämmelserna om försumbart stöd enligt Europeiska kommissionens förordning nr 2023/2831 om stöd av mindre betydelse. Stöd till korttidsarbete räknas inte som statsstöd.

Vilka krav finns för att kunna delta?
Alla som deltar i ett socialfondsprojekt måste redovisa och intyga den tid de medverkar i projektet. Det innebär att samtliga deltagare efter varje genomförd aktivitet får ett mail med instruktioner om hur de ska intyga den nedlagda tiden inom ramen för projektet.

Omfattas omställningsstöd och korttidspermitteringsstöd av statsstödsreglerna?
Nej, varken omställningsstöd eller permitteringsstöd räknas som denna typ av statsstöd.

Varför behöver projektet de anställdas personnummer?
Personnummer måste samlas in för att ESF-rådet ska kunna följa verifieringskedjan och säkerställa deltagarens identitet vid fördjupad kontroll. Projektet måste även samla in personnummer för att SCB ska kunna matcha deltagaren mot deras registerdata. ESF-rådet är beroende av denna statistik för att följa upp projektens och programmets genomförande. ESF-rådet använder deltagardata bl.a. vid kontroll på plats hos projektägaren.

För att delta i projektet krävs ett svenskt personnummer eller samordningsnummer.

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i projektet här.

Behöver de anställda ha en egen e-postadress?
Ja. För att kunna delta i projektet och gå utbildningar behöver varje deltagare ha en unik e-postadress. Dvs. flera personer kan inte dela på samma e-postadress.