Om projektet

P I C K - Projektet för Idéburen välfärds och Civilsamhällets Kompetensutveckling har skapats på initiativ av Fremia och Famna i samverkan med Unionen. Projektet genomförs av Företagsakademin och finansieras via Europeiska socialfonden (ESF).

Projektet vänder sig till organisationer i Stockholms län som tillhör den idéburna sektorn och civilsamhället. Deltagande organisationer ges möjlighet att kompetensutveckla sina medarbetare utan att bekosta det själva.

Organisationerna betalar endast en administrationsavgift för deltagande samt står för lokal i samband med vissa verksamhetsförlagda utbildningar. Deltagande organisationer får en utbildning per anställd samt en verksamhetsförlagd utbildning finansierad av Europeiska socialfonden. Då platserna är begränsade, reserverar vi oss för eventuell slutförsäljning.

Inom projektet finns möjlighet att delta både genom öppna och företagsinterna utbildningar.

Öppna utbildningar: här deltar du tillsammans med andra organisationer på plats hos utbildningsleverantören.

Företagsintern utbildning: är ni minst 16 medarbetare inom organisationen som vill gå en och samma utbildning genomförs det som en företagsintern utbildning på plats hos er.

Gör din intresseanmälan här!

Så här går det till!

Steg 1
Intresseanmälan

När vi mottagit er intresseanmälan får ni ett välkomstmail med viktig information tillsammans med ett samarbetsavtal som fylls i och skickas in till oss. Ni ska även ladda upp en lista på medlemssidan med de medarbetare som avses delta i kompetensutveckling.

Med hjälp av ESF-rådet kommer även en bedömning av er organisation att göras för att säkerställa att verksamheten inte faller inom ramen för statsstödsregler.

Steg 2
Förberedande workshop

1-2 representanter från er organisation deltar på denna obligatoriska workshop där syftet är att få kunskap för att skapa en strategisk kompetensplan.

Steg 3
Enkät

Efter avslutad workshop skickas en enkät ut till de medarbetare som avses delta i kompetensutvecklingsinsatsen dvs de medarbetare som ni laddat upp på medlemssidan.

Steg 4
Rapport

Svaren från enkäten sammanställs till en rapport där ni kan se vilket eller vilka områden som är viktiga för er att lägga fokus på

Steg 5
Boka kurs

När ni genomfört workshop, slutfört enkäten, skickat in samarbetsavtalet och betalat administrationsavgiften kan ni boka er på utbildning via er medlemssida!

Vill ni få anpassade utbildningar till er organisation så att ni kan gå tillsammans?
Kontakta oss så berättar vi mer