Personuppgiftshantering

Information om hur vi hanterar personuppgifter

Organisationen du arbetar på deltar i ett EU-projekt som heter P I C K - Projektet för Idéburen välfärds och Civilsamhällets Kompetensutveckling. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden, ESF-rådet. För att ESF-rådet ska säkerställa att medel från EU används på rätt sätt och att projektet når uppsatta mål och resultat, behöver information om deltagare i projektet lämnas. Personuppgifterna som Företagsakademin FA AB samlar in används i syfte att driva projektet och samlas in till grund för att fullgöra vårt uppdrag mot ESF-rådet.

Vilka personuppgifter samlas in hos oss?

För att redovisa på det sätt ESF kräver och för att på mest effektiva sätt administrera projektet samlas för- och efternamn, personnummer och e-postadresser in. Vid deltagande på en aktivitet, t.ex. utbildning eller förberedelser inför utbildning, ska varje deltagare intyga nedlagd tid i projektet via det digitala alternativ som erbjuds. På deltagarlistorna framgår deltagarens för- och efternamn, personnummer samt organisation.

Hur behandlas dina personuppgifter?

Vid varje månadsslut rapporterar vi in månadens aktiviteter till SCB samt deltagares personnummer och totalt nedlagd tid i projektet. SCB, på uppdrag av ESF-rådet, sammanställer anonym statistik om projekt som ESF-rådet sedan tar del av. Vid deltagande på kurs inom ramen för projektet ges våra utbildningsleverantörer tillgång till för- och efternamn samt e-postadress. Detta för att underlätta administration samt för användning av ev. verktyg och plattformar kopplat till utbildningen. Underleverantörerna har inga ytterligare rättigheter att använda personuppgifterna på. Vi använder även dina personuppgifter för nyhetsbrev. Innehållet kan vara allt ifrån information om nya kurser eller annan information som vi anser kan vara av intresse för dig. Vill du inte längre ha nyhetsbrev från oss kan du när som helst avanmäla dig från detta genom att maila direkt till oss eller avregistrera dig via länken i utskicket.

Hur länge sparas dina uppgifter hos oss?

Vi har skyldighet att, gentemot ESF-rådet, bevisa projektdeltagares aktivitet och medverkan vid eventuell revision från EU upp till 10 år efter avslutat projekt. Nuvarande projekt pågår fram till december 2026, vi är därmed skyldiga att spara all information från projektet t o m december 2036. Därefter kommer all information vi har insamlat att raderas, så länge vi inte har en pågående kundrelation.

Dina uppgifter är trygga hos oss!

Vi ser till att dina personuppgifter är skyddade hos oss och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.

Mer information

För att läsa mer om hur ESF och SCB arbetar med personuppgifter kan ni läsa här.

Kontaktuppgifter

Företagsakademin FA AB
Org.nummer: 556629-7916
Vasagatan 28
111 20 Stockholm

076 – 543 89 85
info@foretagsakademin.se