Anmälan till projektet

Förberedande workshop är en obligatorisk träff där 1-2 representanter från varje organisation deltar. Syftet med workshopen är att skapa insikt om vikten av strategisk kompetensutveckling och hur man skapar engagemang för kompetensutveckling hos medarbetarna.

Vi behöver personnummer för att kunna redovisa er nedlagda tid till ESF.
Antal anställda måste vara mindre än eller lika med 1500
Om du vill ha dina fakturor via e-post, skriv in e-postadressen här

Din organisation måste vara verksam inom Stockholms län

*Statsstöd avser offentliga bidrag som ges till företag, oavsett företagsform, som säljer varor och tjänster. För att delta i detta projekt får företaget inte ha mottagit mer än 200 000 Euro (cirka 2,1 miljoner kronor) i statsstöd under de senaste tre åren. Om företaget ingår i en koncern räknas statsstödet på hela koncernen. Observera att stödet för korttidsarbete inte räknas som denna typ av stöd. Läs mer här.

Du måste acceptera villkoren

Vem kan delta?

  • Organisationer som tillhör idéburen sektor och civilsamhälle och har sin verksamhet i Stockholms län
  • Om organisationen omfattas av statsstödsreglerna ska ej mer än 300 000 EURO i statsstöd ha mottagits under de senaste tre åren.

    Här ser du svaren på vanliga frågor


Så här går det till!